Quality Control

การควบคุมคุณภาพ

บริษัท ซิพ โลหะกิจ (1993) จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและรับประกันคุณภาพงานหลังชุบ ให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด บริษัทฯ จึงมีการตรวจสอบ วัด วิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพมากที่สุด ได้รับการรับรอง ระบบคุณภาพ ISO9001 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การควบคุมการวิเคราะห์

ควบคุมการวิเคราะห์ด้วยห้อง LAB

การอุปกรณ์การวิเคราะห์

เครื่องวัดความหนาโดยใช้ X-Ray
เป็นการวัดที่มีความแม่นยำสูงไม่ทำลายพื้นผิวของผิวชุบ
เครื่องทดสอบ Salt spray test
สำหรับการทดสอบการกัดกร่อน
เครื่อง AA วิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในน้ำยาชุบ
Microscope
สำหรับการถ่ายภาพกำลังขยาย 40x พร้อมทั้งใช้วิเคราะห์สิ่งผิดปกติบนผิวชิ้นงาน
Magnetic Induction
เป็นการวัดความหนาผิวชุบ 1 ชั้น และไม่ทำลายพื้นผิวของผิวชุบ
เครื่อง UV วิเคราะห์หาสารเติมแต่งในน้ำยาชุบ

การตรวจแบบ Sorting

  • ออกแบบการตรวจสอบ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนของการทดลองร่วมกับลูกค้า โดยการดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่จะส่งถึงมือลูกค้า ได้รับการรับประกันคุณภาพสูงสุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการข้องลูกค้า
  • เจ้าหน้าที่ ที่ทำการตรวจสอบจะต้องได้รับการฝึกอบรมและผ่านการทดสอบจึงจะสามารถทำการตรวจสอบงานให้กับลูกค้าได้